home over
 • varia komt in vele vormen:
 •  mailinglijst
 •  RSS feed
 • Nederlands
 • English

 • Eén avond, Twee lanceringen, Drie opvattingen
  2019-09-28 19:30:00
  Gepubliceerd op 28 September 2019

  Op 28 september lanceert Varia de tweede editie van Networks of One's Own: Three takes on taking care en Fed Up!, de 13e editie van de Pervasive Labour Union zine. Om dit te vieren organiseren we een avond met verhalen en discussies over netwerken en onderhoudspraktijken.

  Locatie: Varia, Gouwstraat 3 (Rotterdam)
  Datum: zaterdag 28 september
  Tijd: 19:30u - 21:30u

  Networks Of One’s Own is een para-nodale1 periodieke publicatie die wordt geschreven in een netwerk. Elk van de uitgaven is tegelijk een release van een specifieke software bundel, die gecontextualiseerd is in zijn eigen praktijk. De serie documenteert gereedschappen, ervaringen en manieren van werken die divers zijn in hun tijdsduur, volledigheid en volharding. Three takes on taking care is de tweede uitgave in deze reeks.

  In onze praktijken als kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers werkend aan vrije software projecten, komen we vaak situaties tegen waar collectief auteurschap leidt tot ingewikkelde relaties tot eigenaarschap. In zulke collectieve projecten vallen er snel gaten bij praktische aspecten rondom zorg, onderhoud, documentatie en algemene betrokkenheid.

  Drie van deze projecten, homebrewserver.club, Bibliotecha en Relearn, hebben een grote invloed gehad op de individuele praktijken van de betrokkenen, maar ook op een breder internationaal netwerk van actoren. Daaronder vallen expositieruimtes, festivals, en zowel formele als informele leergemeenschappen. Het onderhoud van deze projecten, wat over langere periodes gaat en een voortdurende inzet vereist, blijft echter vaak achter. Dat omdat het door individuen wordt opgepakt op basis van hun capaciteiten en tijd.

  Deze publicatie is het resultaat van een actieve documentatie van de netwerkprojecten die in en rond Varia zijn ontwikkeld. Actieve documentatie betekent dat we deze projecten niet alleen hebben gedocumenteerd, maar dat we ze ook opnieuw hebben bekeken en tijd hebben besteed aan onderhoud, verdere ontwikkeling en de consolidatie ervan:

  • Homebrewserver.club, een periodieke bijeenkomst waar mensen samen leren en reflecteren over het zelf hosten van digitale inhoud. (http://homebrewserver.club)
  • Bibliotecha, een project gericht op de ontwikkeling van lokale off-line digitale bibliotheken voor de distributie van elektronische publicaties binnen kleine gemeenschappen. (http://bibliotecha.info)
  • Relearn, een 'zomerschool' die reflecteert op collectief leren met evenveel leerkrachten als deelnemers. (http://relearn.be/)

  Met deze publicatie hopen we de veerkracht, draagbaarheid, duurzaamheid en herbruikbaarheid voor de langere termijn te verbeteren.

  De eerste editie in de serie is geinitieerd door Constant en documenteert het project 'Etherbox', een collectieve schrijf- en documentatie-omgeving. Die publicatie behelste een genealogie van de evenementen, ideeen en praktijken in het bredere netwerk van Constant die enerzijds de ontwikkeling van Etherbox beinvloed hebben of anderszijds er zelf door beinvloed zijn. Deze manier van documenteren benadrukt hoe een project als Etherbox het werk is van een heterogeen netwerk van praktijken waarin het project kan ontstaan.

  https://networksofonesown.varia.zone/

  https://networksofonesown.constantvzw.org/

  Fed Up! is de 13e editie van de Pervasive Labour Union en is dit keer gewijd aan gefedereerde sociale netwerken zoals Mastodon, Pleroma, Funkwhale. Met bijdragen van Martin Schotten, Eliot Berriot, Luke Murphy, Eugen Rochko, Julia Janssen, Gui Machiavelli, Inge Hoonte and Louisa Bufardeci, and Silvio Lorusso.

  De Pervasive Labour Union zine is in 2015 opgericht door Lídia Pereira. De zine is niet alleen een laagdrempelig publicatie project voor mensen die willen schrijven over arbeid in en rondom sociale netwerken, maar ook een toegankelijke plek om bekend te raken met discusses rondom deze onderwerpen. De periodieke publicaties van de PLU verzamelen kennis en discussies, terwijl ze een debat initiëren en ruimte geven aan nieuwe discoursen waar sociale-media gebruikers zich binnen kunnen organiseren en uiten.

  De PLU brengt een diversiteit aan bijdragen samen, waaronder persoonlijke tirades, academische artikelen, poëzie, foto montages, collages en illustraties. Elke uitgave richt zich op een specifiek onderwerp van sociale netwerken vanuit arbeidsperspectief. Vanuit verschillende invalshoeken, zoals algoritmische bestuursvormen, weerbaarheid en alternatieve houdingen, worden zo verbanden gelegd tussen verschillende werkgebieden rondom sociale netwerken.

  http://ilu.servus.at/category/13-fed-up.html


  Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.


  1. Zie: Paranodes in Contra-Internet, Zach Blas https://www.e-flux.com/journal/74/59816/contra-internet/