home over
 • varia komt in vele vormen:
 •  mailinglijst
 •  RSS feed
 • Nederlands
 • English

 • Read & Repair feat. stone throw - sessie 1
  2020-07-23 16:00:00
  Gepubliceerd op 19 July 2020

  In de huidige tijd gaan de Read & Repair dagen van Varia door in een translocale modus. We proberen de juiste balans te vinden tussen het hebben van verschillende modi van samenzijn door middel van collectief lezen en delen, terwijl we ons aansluiten via een online kanaal of door aanwezig te zijn in de ruimte in Charlois.

  Varia organiseert een speciale editie van Read & Repair die zal worden opgesplitst in twee(!) collectieve lees- en conversatiesessies. Een zal online zijn en een andere zal in onze ruimte in Charlois zijn. Het is een reeks van evenementen om zaken zoals abolitionistische technologie en door community gedreven systemen van aansprakelijkheid te bespreken, tegelijkertijd het genereren van anonieme, consensuele puinhopen voor stone throw, een tijdelijke online werk om onze methoden en reflecties te delen. We zijn op zoek gegaan naar teksten die gaan over wat we willen leren over het hier en nu.

  lezingen

  Voor onze eerste sessie zullen we voorlezen uit Ruha Benjamin's Race After Technology, waarbij we kiezen voor hoofdstuk 5: Retooling Solidarity, Reimagining Justice. In dit hoofdstuk onderzoekt Benjamin hoe practici, academici, activisten, kunstenaars en studenten zich verzetten tegen The New Jim-code (een term die Benjamin gebruikt om discriminerende technologie te verbinden met vroegere segregationistische wetten uit de zuidelijke staten van de VS.) en deze uit te dagen. Dit hoofdstuk biedt ook suggesties om bij te dragen aan een benadering van technologie die verder gaat dan de toegang tot nieuwe producten of tot het bepleiten van ontwerppraktijken georiënteerd op rechtvaardigheid.

  De teksten die we zullen lezen tijdens de tweede sessie zijn:

  • Letters to Angela Y. Davis vanuit haar boek If They Come in the Morning ... Voices of Resistance
  • Yes, We Mean Literally Abolish the Police door Mariame Kaba
  • en we zullen gebruik maken van enkele workshopscenario's van Critical Resistance, een nationale, op leden gebaseerde grassroots organisatie die werkt aan de opbouw van een massabeweging om het industriële gevangenis complex te ontmantelen

  We erkennen dat deze sessies in het teken staan van de Verenigde Staten, maar we willen ze in de context van Europa bespreken. Ook zijn het vooral bedrijven uit de Verenigde Staten die de meest alomtegenwoordige technologieën, die uiteindelijk het politiewerk en de oorlogsvoering ondersteunen, bezitten, in stand houden en ontwikkelen.

  stone throw

  stone throw is een pedagogisch werk. Een verzameling van korte essays en referenties, gepresenteerd in een online ruimte, die geprogrammeerd zijn om in de loop van de tijd te eroderen. Het schrijven zal samengaan met een geluidswerk en gescande beelden die de puinhopen van onze collectieve lectuur presenteren. De visuele componenten zullen slechts tijdelijk beschikbaar zijn omdat ze digitaal worden geërodeerd en gecorrumpeerd. Het (onze) tekstuele materiaal is reactief; hoe meer het wordt bekeken (belicht) hoe sneller het vervaagt.

  Dit werk is een reactie op een gesprek op youtube, tussen Seda Gürses en Florian Cramer (Crisis Education Critical Education, Artez). "Hoe hacken we de digitale infrastructuur om zinvolle leeromgevingen te creëren?" stone throw is een agitatie naar online infrastructuren. Bewust van zijn hypocriete positie, het online zijn, gaat stone throw dit tegen door doormiddel van erosie zichzelf te laten vergaan.

  Het zal geologische processen nabootsen die aan rotsen knagen en fysieke scans/fotokopieën die het intellectueel eigendomsrecht aantasten door het maken en weggooien van kopieën. Het behandelen van digitaal als iets natuurlijks is een poging onze mediaapparatuur aan de kaak te stellen die, zoals Cramer zegt, "onze verbeelding beheersen voor wat deze media kunnen zijn".

  stone throw werd geïnitieerd door Amy Pickles, zij heeft samen met Cristina Cochior & Julie Boschat Thorez het leesmateriaal voor deze pedagogische evenementen geselecteerd. Dit project wordt mogelijk gemaakt met PPR-fondsen van het CBK .

  Voor meer informatie over ons leesmateriaal zie hier de volgende links:

  programma:

  Donderdag 23 juli met Ruha Benjamin, Race After Technology

  16:00 - 18:00 online

  We zullen elkaar ontmoeten, discussiëren en onze aantekeningen verzamelen op deze pad: pad.

  Zondag 26 juli met Angela Y. Davis, Mariame Kaba en Critical Resistance 14:00 - 16:00 in varia

  Fysiek vindt deze sessie plaats in Varia.

  We kijken er naar uit om samen weer voorzichtig te oefenen met gezellig samen zijn! Fysiek aanwezigen zullen zoveel mogelijk worden beschermd door het nemen van enkele maatregelen: In de ruimte zijn maximaal 12 personen toegestaan met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Handgel en maskers zijn beschikbaar.