home over
 • varia komt in vele vormen:
 •  mailinglijst
 •  RSS feed
 • Nederlands
 • English

 • Digital Discomfort: Read-Write-Chaos
  2024-01-19 13:00:00
  Gepubliceerd op 31 oktober 2023

  Datum: Vrijdag, 19 januari 2024 [NIEUWE DATUM]

  Tijd: 13:00 - 18:00 (gratis diner voor deelnemers)

  Locatie: Varia, (Gouwstraat 3, Rotterdam)

  Let op: deze sessie wordt in het Engels gehouden

  Participatie: is beperkt, stuur om mee te doen een e-mail naar info@varia.zone met [ Digitaal ongemak ] in het onderwerp.

  De Digital Discomfort Working Group organiseert een eendaagse bijeenkomst om gezamenlijk in te gaan op de vragen en praktijk van ongemak-esthetiek als een potentiële vorm van hedendaags (techno)politiek verzet.

  Als een voorlopige situatie stellen we lees-schrijf-chaos voor als een methode, om onszelf en anderen een ruimte te geven waarin we aandacht kunnen besteden aan de emissies, uitwissingen, recepties en recursies van computationeel alledaagse inscripties, semiotiek en poëtica. Digitaal ongemak kan op vele manieren worden begrepen (geopolitiek, somatisch, informatisch), maar deze keer wilden wij graag dicht bij de esthetische component ervan blijven. Met andere woorden: het onderzoeken van ongemak als een queer esthetiek met een potentieel voor weerstand, teleurstelling en veerkracht, die bij kunnen dragen aan wat circuleert als verstandige materie, maar ook bij wat ervaren wordt door wrijving, traagheid, moeilijkheidsgraad en/of schuinheid in een te lineair, naadloos en neigend naar platheid digitaal dagelijks leven. Een chaotische strijd van machteloosheid bij het lezen en schrijven kan ontstaan ​​te midden van spreadsheets, bij het maken van complexe diagrammen en in de chaos van collectieve tekstannotaties of midden in mompelende discussies.

  Het open onderzoek naar Digital Discomfort, verzorgd door Cristina Cochior, Karl Moubarak en Jara Rocha, leert en experimenteert met manieren om de naleving te weigeren van wat wetenschaps- en technologiewetenschapper en ecofeminist Donna Haraway de ‘informatica van overheersing’ noemt, en wat zou kunnen worden aangeduid als ‘totalitaire innovatie’. Van binnen en buiten specifieke (infra)structuren is het de drive van CfDD om te opereren als een aanjager van ongehoorzaam, praktijkgericht, para-academisch onderzoek op, over en ondanks de technokoloniale vestiging van Big Tech. CfDD onderneemt alledaagse, maar aandachtige experimenten om gezamenlijk de niet-eurocentrische/blanke oorsprong van computationele paradigma’s te bestuderen en in plaats daarvan transfeministische infrastructurele verwikkelingen, anti-extractivistische verbindende culturen en intersectionele noties van hosting en vijandigheid in de online structuren waarin we leven voor te stellen. Met Digital Discomfort vervolgt CfDD hun collectieve studie van culturen en computerpraktijken om uit te nodigen tot andere reflecties, grammatica's en acties die bijdragen aan een pluraliteit van onderling afhankelijke, antikoloniale, transfeministische, anti-ableistische en ecologisch rechtvaardige wereldmakers van computatie.

  Dit evenement zal plaatsvinden op locatie bij Varia en Engels zal de voertaal zijn. Om je aan te melden, stuur je een e-mail naar info[at]varia.zone met [ Digital Discomfort ] in de onderwerpkop. Geef daarbij aan of je toegang nodig hebt tot de evenementen die niet op deze pagina worden behandeld: https://varia.zone/en/pages/accessibility.html of dieetbeperkingen.


  Dit project is mede mogelijk gemaakt door de steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.