home over
 • varia komt in vele vormen:
 •  mailinglijst
 •  RSS feed
 • Nederlands
 • English

 • Relearn 2021
  2021-07-22 18:00:00
  Gepubliceerd op 22 July 2021

  Relearn is een collectief leerexperiment met evenveel leraren als deelnemers. Samen kijken we naar de mogelijkheden om de parameters van leren, studeren en onderzoeken te verzetten. Relearn is een zomerschool waar mensen van alle achtergronden en disciplines welkom zijn. Deelnemers komen samen om van elkaar te leren buiten de traditionele onderwijsparadigma's. Relearn onderzoekt conviviale, experimentele en afwijkende methoden en middelen op het gebied van ontwerp, informatica en onderwijs. Daarbij worden de tradionele rollen en scheidingen daarvan aangevochten (docent/leerling, ontwikkelaar/gebruiker, kunst/leven).

  We stellen voor om de nadruk te leggen op de materialiteit van het alledaagse leven. Met dit in gedachten willen we materialisme als methodologie toepassen op verschillende onderwerpen en plaatsen. Daarbij kunnen we de wortels van de dingen, substanties en materiële organisaties die door het alledaagse leven in kaart brengen. We willen ons richten op werkwijzen die afwijken van de overheersende westerse manier die de mens distantieert van de materiële wereld. Enkele voorbeelden van richtingen waarin we kunnen gaan zijn: het traceren van de routes die het voedsel dat we eten heeft afgelegd, de materiële aspecten van internetinfrastructuur en de ecologische impact van onze dagelijkse keuzes en hun relatie tot systemische oorzaken.

  In de praktijk is Relearn een intensief driedaags collectief leerexperiment met evenveel leraren als deelnemers van verschillende achtergronden en disciplines. Deelnemers komen samen om van elkaar te leren buiten de traditionele onderwijsparadigma's, vanuit een interesse in Free Culture en Practices of Care. Er staat vooraf geen tijdschema of structuur vast. Deze worden gezamenlijk ter plekke bepaald. Elke dag zullen verschillende onderzoeksthema's het gesprek en werk aansturen binnen enkele zelfgeorganiseerde groepen. Deze komen aan het einde van elke dag opnieuw samen om het proces te delen en te bespreken. Er is geen verwachte uitkomst, maar uiteindelijk zal een gedrukte publicatie de documentatie bevatten die tijdens Relearn is geproduceerd.

  We nodigen je uit om een korte motivatietekst te sturen naar relearn2021@riseup.net, waarin je uitlegt waarom een bepaald onderwerp je interesseert, en hoe je denkt dat we daar als groep mee aan de slag kunnen tijdens de 3 dagen opnieuw leren. De deadline voor inschrijving is 30 juni. Toelating is gratis. We moedigen je ook aan om gedachten, ideeën, referenties en afbeeldingen te delen met ons Relearn 2021 anarchief. Lees meer op de website.